TRAVEL ADVISORY: See updates and precautionary measures for Covid-19 in Vietnam here.
  • Usage of Vietnam.travel resources

    Tất cả ảnh chụp bởi Christian Berg

Hội đồng Tư vấn Du lịch Việt Nam (TAB) trân trọng cung cấp các tài nguyên tiếp thị chất lượng cao để hỗ trợ đối tác trong ngành du lịch, các tổ chức quản lý điểm đến (DMO) trong việc xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam đến với khách nước ngoài. 

Tất cả nội dung, hình ảnh, và bài viết trên www.vietnam.travel và các kênh truyền thông mạng xã hội đều đã đăng ký bản quyền, thuộc quyền sở hữu của TAB, chỉ được sử dụng cho các mục đích phi thương mại, và phải tuân thủ các yêu cầu sau.

Để có hình ảnh độ phân giải cao hoặc không có dấu mờ, vui lòng gửi thư điện tử đến editor[a còng]tabvietnam[chấm]vn. 


Phim quảng cáo

video du lịch Việt Nam

Các đoạn phim quảng cáo bên dưới có thể được trình chiếu ở các sự kiện, hoặc đăng tải trực tuyến theo quy định sau:

1) Toàn bộ phim quảng cáo được đăng tải trực tuyến hoặc trình chiếu
2) Phim quảng cáo không bị chỉnh sửa, thay đổi, hoặc cắt ghép dưới bất kỳ hình thức nào 
3) Các trang web đăng tải phim phải bao gồm thông tin sở hữu như sau: 
Phim quảng cáo © www.vietnam.travel (đường dẫn trực tiếp về trang web)
4) Các trang mạng xã hội đăng tải phim phải bao gồm thông tin sở hữu như sau: 
Phim quảng cáo © @vietnamtourismboard (gắn thẻ trực tiếp đến trang)

MyVietnam - MyVietnam là một chuỗi phim quảng cáo tập trung vào các điểm đến, vẽ nên những thành phố đẹp nhất Việt Nam qua cái nhìn của người bản địa. 

Vietnam Trailers - Vietnam Trailers cho thấy những sản phẩm du lịch nổi bật cũng như toàn cảnh Việt Nam.

VietnamNOW - Chuỗi phim VietnamNOW bao gồm một phim quảng cáo chính và ba phim về golf, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch gia đình.

Phim quảng cáo ngắn - Phim quảng cáo ngắn được biên tập riêng để phù hợp với nền tảng mạng xã hội.


Hình ảnh

ảnh du lịch Việt Nam

Các ảnh chụp tại đường dẫn bên dưới có thể được đăng tải trực tuyến theo quy định sau:

1) Ảnh chụp không bị chỉnh sửa, thay đổi, hoặc cắt ghép dưới bất kỳ hình thức nào 
2) Hình ảnh không được sử dụng cho mục đích thương mại 
3) Ảnh chụp không có dấu mờ phải được ghi chú thông tin sở hữu như sau: Ảnh © (người chụp

Kho ảnh do Aaron Joel Santos chụp

Kho ảnh do Christian Berg chụp 


Bài viết 

tài liệu du lịch Việt Nam

Các bài viết và hình ảnh trên www.vietnam.travel chỉ được đăng tải lại với sự đồng ý bằng văn bản của tổng biên tập. Tất cả các nội dung đăng tải lại phải bao gồm một đường dẫn trực tiếp đến www.vietnam.travel, và có ghi nguồn như sau: Bài viết gốc được đăng tải trên www.vietnam.travel. 

Để yêu cầu đăng tải lại bài viết, vui lòng gửi thư điện tử đến editor[a còng]tabvietnam[chấm]vn.


Sách hướng dẫn 

tài liệu du lịch Việt Nam

Sách hướng dẫn ở các đường dẫn bên dưới có thể được đăng tải lại trực tuyến, hoặc in thành ấn phẩm theo quy định sau:

1) Sách hướng dẫn không bị chỉnh sửa, thay đổi, hoặc cắt ghép dưới bất kỳ hình thức nào 
2) Các trang web đăng tải lại sách hướng dẫn phải được ghi chú thông tin sở hữu như sau:
Bản quyền thuộc về © www.vietnam.travel (đường dẫn trực tiếp về trang web)
3) Các trang mạng xã hội đăng tải sách hướng dẫn phải bao gồm thông tin sở hữu như sau: 
Bản quyền thuộc về © @vietnamtourismboard (gắn thẻ trực tiếp đến trang)

Beginner’s Guide to Vietnam - Beginner’s Guide to Vietnam là một bản hướng dẫn có thể được tải xuống miễn phí dành cho khách du lịch lần đầu tiên đến Việt Nam, bao gồm các sản phẩm du lịch truyền cảm hứng và thông tin thực tế.

VietnamNOW Booklet - VietnamNOW Booklet là sách hướng dẫn tổng quan về chiến dịch mới của Việt Nam cho các đối tác trong ngành du lịch, bao gồm cả các cột nội dung chính và hướng dẫn hình ảnh.

Green Travel Guide - Tập Hướng dẫn Du lịch Xanh bao gồm thông tin về các tour du lịch, khách sạn, điểm đến, và sản phẩm văn hoá bền vững.


Nghiên cứu 

research on vietnam markets

TAB đã hợp tác cùng World University Services of Canada (WUSC) để thực hiện các nghiên cứu về khách du lịch từ các thị trường mục tiêu của Việt Nam. TAB đăng tải các nghiên cứu này nhằm hỗ trợ các đối tác trong ngành du lịch, giúp hiểu thêm về từng thị trường cũng như cách thu hút khách du lịch chất lượng cao hiệu quả nhất tới Việt Nam. 

Nghiên cứu thị trường tiếng Anh 

Nghiên cứu thị trường tiếng Việt 


Thông tin đồ hoạ 
tài liệu du lịch Việt Nam

Các bản thông tin đồ hoạ dưới đây có thể được đăng tải lại trực tuyến, hoặc in thành ấn phẩm theo quy định sau:

1) Thông tin đồ hoạ không bị chỉnh sửa, thay đổi, hoặc cắt ghép dưới bất kỳ hình thức nào
2) Các trang web đăng tải lại thông tin đồ hoạ phải được ghi chú thông tin sở hữu như sau:
Bản quyền thuộc về © www.vietnam.travel (đường dẫn trực tiếp về trang web)
3) Các trang mạng xã hội đăng tải thông tin đồ hoạ phải bao gồm thông tin sở hữu như sau: 
Bản quyền thuộc về © @vietnamtourismboard (gắn thẻ trực tiếp đến trang)

Thông tin đồ hoạ Việt Nam - Các bản hướng dẫn bằng hình ảnh về việc lên kế hoạch chuyến đi, bao gồm thông tin về thời tiết, phương tiện di chuyển, và văn hoá.

Thông tin đồ hoạ du lịch bền vững - Bản hướng dẫn bằng hình ảnh về các trải nghiệm bền vững cho khách du lịch

Bản đồ ẩm thực - Bản đồ cho các địa điểm và món ăn địa phương tại các điểm đến hàng đầu ở Việt Nam


Điều khoản sử dụng: 

Các nội dung phía trên không được sử dụng cho mục đích thương mại và không được sử dụng trong quảng cáo hoặc khuyến khích mua bất kỳ sản phẩm cụ thể nào. Không được chỉnh sửa các tài nguyên này, bao gồm việc thêm logo hoặc cắt ghép phim. 

Các trang web đăng tải lại các nội dung này phải bao gồm một đường dẫn trực tiếp về vietnam.travel trên cùng trang, và bất kỳ tài khoản nào đăng tải lại các nội dung này trên mạng xã hội phải gắn thẻ trực tiếp đến các kênh chính thức của du lịch Việt Nam: @vietnamtourismboard trong cùng bài đăng.

Bất kỳ vi phạm nào sẽ được phòng pháp chế của TAB xử lý, và có thể dẫn đến yêu cầu trả phí bản quyền đối với các doanh nghiệp vi phạm.